Tłumaczenia pisemne

polsko-niemiecki  i  niemiecko-polski
Teksty specjalistyczne w następujących dziedzinach :
Prawo, zwłaszcza prawo handlowe, cywilne i karne:
wyroki sądowe, akty notarialne,  umowy, akty stanu cywilnego
Gospodarka i finanse:
kontrakty, plany biznesowe,  bilanse i sprawozdania finansowe, statuty
Budownictwo:
dokumenty przetargowe, opisy produktów, umowy
Medycyna:
wyniki badań lekarskich, zaświadczenia lekarskie
Ochrona środowiska:
ekspertyzy, sprawozdania, artykuły prasowe
Marketing, reklama:
strony internetowe, prezentacje, teksty reklamowe
Korespondecja wszelkiego rodzaju.
Tłumaczenia uwierzytelnione metryk i dokumentów ( np. akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,
dyplomy,  świadectwa, dowody osobiste, itp.)
Zapewniam  terminowe wykonanie zlecenia a w przypadku specjalistycznych tłumaczeń -  wysoką jakość terminologiczną tłumaczeń dzięki współpracy z ekspertami z danej dziedziny. Tłumaczenia otrzymać Państwo mogą w formie wydruku, dokumentu elektronicznego, faksem lub pocztą.

www.ermenger-online.de