Tłumaczenia ustne

Podczas tłumaczeń ustnych zapewniam profesjonalną komunikację między mówcą a słuchaczami w ramach:

negocjacji między niemieckimi a polskimi frmami
rozpraw sądowych
przesłuchań na policji
konferencji i szkoleń.

Ponadto oferuję Państwu szeroki zakres usług w zakresie szukania odpowiednich partnerów kooperacyjnych.

www.ermenger-online.de